صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

صفحه ی اصلی

 

کارت اینترنت  پارسیان سیستم

تنوع زمانی، سرعت بالا و اتصال آسان و بدون مشغولی را با کارت های پارسیان تجربه نمایید ...

 4.5 ساعت -->  نامحدود
قیمت: 900تومان

24 ساعت روزانه + 24 ساعت شبانه (2 تا 8 صبح)
قیمت: 3600تومان

8.5 ساعت --> نامحدود
قیمت: 1500 تومان

18 ساعت روزانه + 18 ساعت  شبانه (2 تا 8صبح)
قیمت: 2900 تومان

 

 

12 ساعت--> نامحدود
قیمت: 2000 تومان

5 ساعت روزانه + 40 ساعت شبانه طلایی
(12 تا 8 صبح)
قیمت: 1800 تومان