صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

مشاهده گزارش کارکرد سرویس ADSL مشترکین

 

با استفاده از این امکان می توانید گزارش کارکرد سرویس ADSL خود و میزان حجم (ترافیک) مصرف کرده و باقیمانده ی خود را مشاهده نمایید.