صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

 
خدمات اینترنت >> اینترنت پرسرعتADSL >> تعرفه های ADSL

 

 

 

 

سرعت ارتباط ترافیک مجاز (شارژ ماهیانه (تومان
512 K حجم نامحدود تماس بگیرید
1024 K حجم نامحدود تماس بگیرید
2048 K حجم نامحدود تماس بگیرید