صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

   

 wireless 

 

شرایط و ضوابط دریافت اینترنت بیسیم (WireLess) پارسیان سیستم

  • هزینه نصب و راه اندازی سرویس اینترنت بیسیم 40.000 تومان می باشد.
  • هزینه تجهیزات بر حسب فاصله (کیلومتر) از 170.000 تا 600.000 تومان می باشد (لازم به ذکر است که کاربر می تواند خود نیز تجهیزات رادیو را تهیه نماید اما مسئولیت صحت کارکرد دستگاهها با خود ایشان می باشد).
  • سرویس اینترنت بیسیم(Wireless) بر روی یک دستگاه کامپیوتر تحویل مشترک می گردد و در صورت نیاز به راه اندازی این سیستم بر روی بیش از یک دستگاه یا بر روی شبکه مشترک هزینه آن جداگانه محاسبه می شود. بر روی کلیه سرویس های قابلیت IP Static ارائه خواهد شد و این امکان تنها در سرویس نوع یک و دو قابل ارائه می باشد. منظور از ترافيك هر دوره، مجموع ارسال و دريافت در آن دوره است و بازه استفاده از ترافيك در كل دوره خدمات است.
  • در صورت نیاز به نصب دکل سمت مشترک هزینه آن از قرار متری 60.000 تومان محاسه خواهد شد.