صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

 

خدمات اینترنت >> اینترنت پرسرعت ADSL

                                               

 
 

 

جدول تقریبی ضریب سرعت اینترنت پرسرعت ADSL

 


 

 

نوع سرویس

سرعت ارتباط

 

 

 

ADSL               

 

 

ADSL2+            

 

 

               نامحدود

 

128 kb             

 

حداکثر 4 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 8 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 2 برابر سرعت 64kb

 

 

256 kb            

 

حداکثر 10 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 16 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 4 برابر سرعت 64kb

 

 

512 kb           

 

حداکثر12 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 32 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 8 برابر سرعت 64kb

 

 

1 Mb            

 

حداکثر 8 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 40 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 16 برابر سرعت 64kb

 

 

2 Mb           

 

حداکثر 20 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 48 برابر سرعت 64kb

 

 

حداکثر 32 برابر سرعت 64kb

 

 

 

 

 
تعرفه مودم ADSL پارسیان سیستم
نوع مودم قیمت (تومان)
مودم تک پورت + میکرو فیلتر 38.000
مودم جهار پورت + میکرو فیلتر 59.000
مودم بی سیم و چهار پورت + میکرو فیلتر 79.000

 


تعرفه سرویس های شبانه

تعرفه سرعت 2MB

تعرفه +ADSL2

تعرفه سرویس نامحدود