صفحه اصلي     |     تماس با شركت     |     معرفي شركت  |    پست الكترونيك    |    مناطق تحت پوشش  |   گزارش كاركرد اينترنت

پارسیان نت
تعرفه های سرویس wireless
سرعت (Kbps)
ترافیک ماهیانه (گیگابایت)
هزینه ماهیانه (تومان)
512 تا 2048
2
12000
6
23600
1024 تا 3072
2
14400
6
25900
2048 تا 5120
2
16800
6
28300
4096 تا 6144
2
22800
6
35600
6144 تا 10240
2
26400
6
37900
8192 تا 16384
2
28800
6
40300
·      سرویس های سه ماهه، شش ماهه و یکساله به ترتیب دارای 5، 10 و 15 درصد تخفیف می باشند.
·      سرویس های با سرعت بالاتر دارای تعرفه های بالاتر می باشند و بعد از استعلام اعلام خواهند شد.
ترافیک مازاد
هزینه هر گیگابایت (تومان)
1 <= GB <= 3
3000
4 <= GB <= 10
2200
11 <= GB <= 30
1800
31 <= GB
1500